Yazı Detayı
08 Mart 2017 - Çarşamba 20:08 Bu yazı 1400 kez okundu
 
Referandumda neden “Evet” veya “Hayır” demeliyiz? (1)
Erkan Mumcu
kutahyaarsivhaber@gmail.com
 
 

Merhaba Kütahya Arşiv’in değerli takipçileri, sevgili okurlar,

16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve  Anayasa Değişikliği Referandumu hala vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve tam manasıyla içeriği bilinmiyor.

AK Parti’nin kaleme aldığı ve MHP’nin çekincesi olan maddelerde düzeltmeler yaparak destek verdiği Anayasa Değişikliği Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen maddelere muhalefet partileri CHP ve HDP ise destek vermedi. AK Parti ve MHP'nin yönetimi güçlendireceği iddialarına karşın, CHP ve HDP referandum maddelerinin tek adam rejimini ortaya çıkaracağı iddiasıyla karşı çıkıyor. Peki referandum maddeleri neleri değiştirecek?

İşte sizler için bunları bir araya getirtip madde madde açıklamaya çalışacağım. Her iki kesimden de farklı sesler ve birbirini suçlamalar artarken, aslında görülen o ki referandum ile oylanacak Anayasa değişikliği hakkında yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle özellikle sosyal medya başta olmak üzere görsel ve yazılı medyada çok fazla dezenformasyon görülüyor. İnşallah bu bilgilendirme yazımız her iki kesimde de bir kanaat oluşturur. EVET veya HAYIR dememizde ki tutarlılığımızın aslında ülke menfaat ve gelişmesi yönünde kullandığımızı hepimize kanıtlar.

Şimdi birkaç bölümde açıklamaya çalıştığımız Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı sistemi hakkında ilk bölümümüzü sizlerin dikkatine sunuyoruz…

Yeni Anayasa teklifini içeren 18 madde büyük tartışmalar sonrasında TBMM'de onaylandı.  AK Parti’nin kaleme aldığı ve MHP’nin çekincesi olan maddelerde düzeltmeler yaparak ile destek verdiği Anayasa Değişikliği Paketi'nin ilk 4 maddesinde değişiklik yapılmadı. İlk 4 madde şu şekilde;

Yargı – Mahkemelerin Bağımsızlığı (ve Tarafsızlığı) İbaresi

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Milletvekili Sayısı

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75. maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

Milletvekili Seçilme Yaşı

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi

MADDE 77: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

TBMM'nin görevleri MADDE 5-6

Yeni sistem ile birlikte TBMM'nin görevleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde TBMM'nin kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, yetkileri olacak.

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş  ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır;

MADDE 98: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.” 

Devamı gelecek yazımızda

 
Etiketler: Referandumda, neden, “Evet”, veya, “Hayır”, demeliyiz?, (1),
Yorumlar
Arşiv